Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού

Έγγραφο 5509/30-09-2016 (ΑΔΑ: Ω44Φ4653ΠΣ-ΦΜ1) – Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού. (αφορά στον εκπαιδευτικό Σκενδέρη Δημήτριο, κλ. ΠΕ01) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε