Τροποποίηση Τοποθέτησης και Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο 2535/26-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΕΝ4653ΠΣ-ΕΚΕ) – Τροποποίησης Τοποθέτησης και Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Γρούιου Ελένη, κλ. ΠΕ03 (σχετικό έγγραφο)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε