Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο 5179/19-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΕ44653ΠΣ-Κ6Γ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου (αφορά στις διαθέσεις των εκπαιδευτικών που εμφανίζονται στους κατωτέρω πίνακες όπως κατά περίπτωση αυτές ορίζονται στην σχετική απόφαση – έγγραφο).

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b722092016%ce%b1

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b722092016%ce%b2

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b722092016%ce%b3

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε