Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής

Έγγραφο 5265/22-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ν6Γ4653ΠΣ-ΘΦ9) της ΔΔΕ Φλώρινας

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής (Αφορά στην τοποθέτηση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Βουλκίδου Νίκης κλ. ΠΕ14.05.50).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε