Και οι διακριθέντες στις Ολυμπιάδες Ρομποτικής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η νέα ΥΑ καταλαμβάνει και τους αποφοίτους του 2014-2015

Απόφαση Φ.151/145949/Α5/9-9-2016 (ΦΕΚ 2991/Β/19-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820-Β΄) ομοία, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]