Αντιστοιχίες βιβλίων και μαθημάτων στα ΕΠΑΛ για το 2016-2017 Επικαιροποιημένη λίστα

Έγγραφο Φ1/151824/Δ4/16-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο κατάλογο με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων που διανέμονται στους μαθητές όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017. Παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τον προηγούμενο κατάλογο που σας εστάλη με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ1/146279/Δ4/09-09-2016 έγγραφό μας

Διαβάστε το έγγραφο

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε