Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών 2017 για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΓΕΛ

Απόφαση 141966/Δ2/5-9-2016 (ΦΕΚ 2894/Β/12-9-2016, ΑΔΑ:6ΨΟΛ4653ΠΣ-ΕΨ9) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Για το σχ. έτος 2016-2017 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]