Ποια βιβλία θα διανεμηθούν στους μαθητές όλων των τάξεων των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ1/146279/Δ4/9-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Κατάλογος με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων που διανέμονται στους μαθητές όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017.

Το έγγραφο

Τα βιβλία της Α ημερήσιου ΕΠΑΛ

Τα βιβλία της Β ημερήσιου ΕΠΑΛ

Τα βιβλία της Γ ημερήσιου ΕΠΑΛ

Τα βιβλία της Α εσπερινού ΕΠΑΛ

Τα βιβλία της Β εσπερινού ΕΠΑΛ

Τα βιβλία της Γ εσπερινού ΕΠΑΛ

Τα βιβλία της Δ εσπερινού ΕΠΑΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-9-2016

Σύμφωνα με το Φ1/151824/Δ4/16-9-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ : « Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο κατάλογο με τις αντιστοιχίες μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων που διανέμονται στους μαθητές όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017. Παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τον προηγούμενο κατάλογο που σας εστάλη με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ1/146279/Δ4/09-09-2016 έγγραφό μας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε