Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με υπεραριθμίες & τοποθετήσεις

Έγγραφο 4039/5-7-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, που αφορά:

1. Στον χαρακτηρισμό και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

 • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για σύνταξη πίνακα με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα (Τετάρτη 06-07-2016 11.00 π.μ.).
 • Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από 07-07-2016 μέχρι 13-07-2016.
  Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.
 • Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας, (07-07-2016 μέχρι 13-07-2016) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που θα ανακοινωθούν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.
 • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για να χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και για να τους τοποθετήσει σε κενές οργανικές θέσεις (Πέμπτη 14-07-2016 11.00 π.μ.).
  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, ενώ από όσους δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

2. Στις τοποθετήσεις των λοιπών κατηγοριών (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση και όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για αναμόρφωση του πίνακα με τα οργανικά κενά (Πέμπτη 14-07-2016).
 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση και όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) από 15-07-2016 μέχρι 20-07-2016.
  Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο του ΠΥΣΔΕ, αυτοπροσώπως ή με fax (2385046066) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.flo.sch.gr (με fax ή e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι παραλήφθηκε η αίτηση).
 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων (Πέμπτη 21-07-2016 10.00 π.μ.).
 • Υποβολή ενστάσεων για διόρθωση τυχόν λαθών από 21-07-2016 μέχρι 25-07-2016.
 • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για οριστικοποίηση των τοποθετήσεων μετά τις ενστάσεις (Τρίτη 26-07-2016).

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]