Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας για τη μοριοδότηση των αιτήσεων απόσπασης Προσμετράται ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας

Ηλεκτρονικό μήνυμα (13-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Δεδομένου ότι, με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016), άρθρο 66, παρ. 14, προστίθεται στο Ν. 4186/2013 (Α΄193), νέο άρθρο 14Α “Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών” στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι, “Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια”, θα πρέπει κατά τον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να συνυπολογιστεί ο χρόνος της διαθεσιμότητας ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας στις αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών που επανήλθαν από τη διαθεσιμότητα.

Επισημαίνεται ότι στους εκπαιδευτικούς που εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητας και μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δε θα προσμετρηθεί το εν λόγω διάστημα στο χρόνο συνολικής υπηρεσίας, παρά μόνο εάν διατέθηκαν για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Γ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε