Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου «Αριστοτέλης» 2016 Το Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής «Αριστοτέλης»  2016 για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου θα διενεργηθούν το Σάββατο 09 Απριλίου 2016 (09:30-11:30 και 09:30-12:30, αντίστοιχα), σε εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, τα οποία ορίζονται από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση την εγκύκλιο  Φ15/29603/Δ2/22-02-2016 του Υπουργείου Παιδείας.

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί  Φυσικής «Αριστοτέλης» 2016 οργανώνονται με τη βοήθεια φυσικών της μαχόμενης εκπαίδευσης από  το Τμήμα Φυσικής και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστήμων ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είχε την αποκλειστική ευθύνη όλων των προηγούμενων Διαγωνισμών και των Ολυμπιάδων Φυσικής. το Τμήμα Φυσικής και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστήμων του ΕΚΠΑ ενδιαφέρθηκαν και διεκδίκησαν με αίτησή τους στο Υπουργείο Παιδείας τη διοργάνωση των  Διαγωνισμών Φυσικής, όπως και  Φυσικών για το Δημοτικό, «Αριστοτέλης» 2016,  έστω και αν και άλλοι διαγωνισμοί διοργανώνονται στη χώρα.

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τους Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» με τις εγκυκλίους και αποφάσεις του Φ14/280/23241/Δ1/11-02-2016, Φ15/29603/Δ2/22-02-2016 και Φ15/29602/Δ2/22-02-2016 και όρισε, επίσης,  με την εγκύκλιο Φ15/29604/Δ2/22-2-2016 ότι μέσω του Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης» για τη Γ’ Λυκείου  θα επιλεγούν αποκλειστικά  οι πέντε μαθητές για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016. Εξάλλου, και η Διεθνής Οργανωτική Επιτροπή των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής επέλεξε με επιστολή της  τον ίδιο Διαγωνισμό για την εκπροσώπηση των πρωτευσάντων μαθητών του στην 47η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2016.

Πληροφορίες, θέματα και λύσεις  για όλους τους προηγούμενους Διαγωνισμούς και Ολυμπιάδες, αλλά και τους φετινούς Διαγωνισμούς «Αριστοτέλης» 2016 έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (=> οι Διαγωνισμοί και οι Ολυμπιάδες Φυσικής).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε