Αναμόρφωση ωρολογίου προγράμματος στην τελευταία τάξη των ΓΕΛ Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδασκαλία της διδακτέας ύλης

Έγγραφο 47378/Δ2/21-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων να προτείνουν στον οικείο Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 23-03-2016 αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

Εφόσον ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνει τις προτάσεις των σχολείων αρμοδιότητάς του θα εκδώσει έως 28 Μαρτίου 2016 σχετική απόφαση εφαρμογής των αναμορφωμένων ωρολογίων προγραμμάτων, η οποία θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τονίζεται ότι οι διδάσκοντες των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα-διδακτέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε