Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Εγκύκλιος Φ6/19163/Δ4/5-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II» και «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»» των αποφοίτων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών, όπως καθορίστηκε στη με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 (Β΄ 2150) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών» τροποποιείται (μειώνεται), ως ακολούθως:

Για την τροποποίηση της ύλης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19-2-2016

Η ΥΑ που εκδόθηκε είναι η Φ6/20506/Δ4/8-2-2016 (ΦΕΚ 383/Β/18-2-2016)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε