Νέες προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Με δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 7218/11-12-2015 (ΑΔΑ:6Κ2Λ4653ΠΣ-Μ9Π) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές
α.κλάδου ΠΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και
β. κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας από τις 14­-12-2015 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 της βαθμίδας στην οποία τοποθετούνται, τους παρακάτω ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση με τους προσλαμβανόμενους

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]