Ανακλήσεις αποσπάσεων και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 179903/Ε2/10-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Α1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 163033/Ε2/15-10-2015 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά την ανάκληση της απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών, οι οποίοι παραμένουν στο ΠΥΣΔΕ απόσπασης, ως ακολούθως:

Α2. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίες είχαν αποσπασθεί με την αριθμ. πρωτ. 163031/Ε2/15-10-2015 Υ.Α., ως ακολούθως:

Β. Τροποποιούμε την κατά προτεραιότητα απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε