Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης στα ΚΕΔΔΥ για συμπλήρωση ωραρίου Η συγκεκριμένη δαπάνη μισθοδοσίας έχει κριθεί ως μη επιλέξιμη

Έγγραφο 8402/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1,2 και 3 η συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών των ανωτέρω πράξεων σε ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 περί «Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής» του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α) έχει κριθεί ως μη επιλέξιμη σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της ΕΥΔ. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στα ΚΕΔΔΥ για συμπλήρωση ωραρίου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο και βάσει του Ν. 4264/2014 (παρ.2 , άρθρο 46) η ΕΥΔ ενέκρινε και συμπεριέλαβε τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών ΔΕ ΕΑΕ ,ΠΕ ΕΑΕ και Γενικής Αγωγής στις παρακάτω περιπτώσεις με σειρά προτεραιότητας:
α) σε παράλληλη στήριξη και άλλων μαθητών και
β) σε ενισχυτική διδασκαλία μαθητών παράλληλης στήριξης

ενώ η δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται κρίθηκε ότι δε συνάδει με τους σκοπούς των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και δε συνδέεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]