Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ Έναρξη του Προγράμματος για το 2015-2016

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για την έναρξη και πλήρη εφαρμογή του Προγράμματος «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ» κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Το Πρόγραμμα «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ» υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σε περιοχές της Επικράτειας όπου λειτουργούν επιλεγμένες Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ πλησίον σχολικών μονάδων, ως μία από τις δράσεις του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΥΠΕΘ με τίτλο: «Καθορισμός Πλαισίου Παροχής Αμοιβαίων Διευκολύνσεων».
Προϋποθέσεις ένταξης ενδιαφερομένων και οδηγίες αξιοποίησης του Προγράμματος, παρέχονται στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (www.inedivim.gr). Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sitisianapliroton@inedivim.gr.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]