Τα εγκεκριμένα βιβλία ξένων γλωσσών των ΕΠΑΛ για το 2015-2016

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Αγγλικής Γλώσσας μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικοτήτων Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων & Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 (ΥΑ Φ1/147221/Δ4/21-9-2015, ΑΔΑ:ΩΤΖ6465ΦΘ3-80Γ)

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας μαθημάτων Ειδικοτήτων Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων & Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 (ΥΑ Φ1/147153/Δ4/18-9-2015, ΑΔΑ:ΩΛ61465ΦΘ3-Λ2Δ)

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας μαθήματος Ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΥΑ Φ1/147154/Δ4/18-9-2015, ΑΔΑ: ΩΥΘΥ465ΦΘ3-ΒΔΓ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε