Σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μετονομάζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με το 1ο άρθρο του Π.Δ. 70/2015 – ΦΕΚ 114/22-9-2015 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που είχε συγχωνευθεί με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 24/2015 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανασυνιστάται. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε