Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 4529/14-9-2015 (ΑΔΑ:7ΥΝ0465ΦΘ3-5ΕΘ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Α) Αποσπούμε σε άλλες σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ύστερα από αίτησή τους, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι στη σχολική μονάδα που είναι οργανικά τοποθετημένοι, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης στη νέα τους θέση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, ως εξής:

Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ύστερα από αίτησή τους, σε άλλες σχολικές μονάδες εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, από την ημερομηνία πράξης ανάληψης στη νέα τους θέση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]