Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 136709/E2/3-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Α) Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 134015/Ε2/27-8-2015 ΥΑ, μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Β) Αποσπούμε σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε