Πόσοι από όσους συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2015 θα εισαχθούν στις αστυνομικές σχολές κατά το 2016-2017 Εισαγόμενοι ανά κατηγορία υποψηφίων

Κοινή υπουργική απόφαση 6000/2/243−α΄/4-8-2015 (ΦΕΚ 1760/Β/19-8-2015, ΑΔΑ:ΩΕΨ6465ΦΘΕ-ΓΘ6) των υπουργείων Εσωτερικών, Άμυνας, Παιδείας και Οικονομικών

1. α. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014-2015 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250), από τους οποίους ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29) και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3748/2009 (Α΄ 29).

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε