Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η σύσταση οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενωθείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κοινή Απόφαση 129468/Ε1/14-8-2015 (ΦΕΚ 1719/Β/17-8-2015, ΑΔΑ:7Ι5Π465ΦΘ3-ΗΝΞ) του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών

Για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, της λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων δημοτικών σχολείων που χαρακτηρίστηκαν ως ολοήμερα από το 2008 και στο εξής, και για τις ανάγκες της λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα ( ΕΑΕΠ) συστήνονται από το σχολικό έτος 2015-2016 οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και περιοχή μετάθεσης, ως ακολούθως:

Συνολικά συστάθηκαν 732 θέσεις ΠΕ06, 299 θέσεις ΠΕ11 και 655 θέσεις ΠΕ16

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]