Οι τελικοί πίνακες επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες της Γερμανίας για το 2015-2016 Αφορά στις περιοχές Βερολίνου, Μονάχου, Ντύσσελντορφ και Στουτγάρδης

Απόφαση Φ.821/ 127433/H2/7-8-2015 (ΑΔΑ:6Χ8Θ465ΦΘ3-ΒΣΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι κυρωμένοι τελικοί πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που είναι υποψήφιοι προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των περιοχών Βερολίνου, Μονάχου, Ντύσσελντορφ και Στουτγάρδης για το σχολικό έτος 2015-2016, κατά τύπο απόσπασης (με ή χωρίς το ειδικό επιμίσθιο).

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]