Ανάκληση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής

τελευταία ενημέρωση Τρίτη, Οκτώβριος 3, 2017 στις 09:19 μμΑΔΑ: ΩΨ9Κ4653ΠΣ-ΧΝΙ … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1η Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017 στις 08:50 μμΑπόφαση 1484/28-9-2017 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαθέσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΘΩ94653ΠΣ-43Θ – Τροποποίηση της αριθμ.4472/21-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Για το σχολικό έτος 2017-2018

τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, Οκτώβριος 13, 2017 στις 09:27 μμΑπόφαση 151/159838/Α5/25-9-2017 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες ομαλής υλοποίησης των Πράξεων μισθοδοσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του ΕΣΠΑ Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης

Έγγραφο 3804/27-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας Οι οδηγίες αφορούν τους αναπληρωτές … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές

Έγγραφο 925/21-9-2017 του Υπουργείου Εργασίας Η τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέοι υποδιευθυντές και τομεάρχες των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Με θητεία μέχρι 31-7-2020

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Απρίλιος 14, 2018 στις 10:41 μμΑπόφαση 4513/25-9-2017 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εγκρίσεις υπερωριακής απασχόλησης

ΑΔΑ: ΩΠ874653ΠΣ-ΙΑΧ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης. ΑΔΑ: 6ΘΗΕ4653ΠΣ-ΓΦΓ – Έγκριση … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω0ΓΩ4653ΠΣ-ΘΒΣ – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 για συμπλήρωση του … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ3/159780/Δ4/25-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας Η ύλη και οι οδηγίες … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση Φ22/149846/Δ4/11-9-2017 (ΦΕΚ 3362/Β/25-9-2017, ΑΔΑ:66ΩΔ4653ΠΣ-ΧΘΡ) των υπουργείων Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μαθητές Α΄ και Β΄ ΓΕΛ Στα εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε. – Θεσσαλονίκη, 18-19 Ιανουαρίου 2018

Έγγραφο Φ15.1/156402/Δ2/20-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

8ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει στις 19 Φεβρουαρίου του 2018

Έγγραφο Φ.14/ΦΜ/100369/117244/Δ1/11-7-2017 (Ανακοινοποίηση 19-9-2017) του Υπουργείου Παιδείας Το Τμήμα Εκπαιδευτικής … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, γονείς τέκνων με αυτισμό Εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται

Έγγραφο 158956/Ε2/25-9-2017 (ΑΔΑ: 75ΤΜ4653ΠΣ-80Η) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο : «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») Υποβολή αιτήσεων από 26-9-2017 έως 3-10-2017

Έγγραφο 6297/25-09-2017 (ΑΔΑ: 6Λ1ΠΟΞΛΔ-ΘΧΖ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Το ευρωπαϊκό … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποφάσεις απόσπασης και διάθεσης εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: Ψ8ΥΔ4653ΠΣ-3ΔΙ – Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις, διαθέσεις, τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΩΙ8Β4653ΠΣ-ΦΝ3 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ18.12, ΤΕ01.05 και ΤΕ01.06 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •