Εκδήλωση ενδιαφέροντος αποφοίτων ΕΠΑΛ για φοίτηση σε επιδοτούμενο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας στα ΕΠΑΛ Φλώρινας και Αμυνταίου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε εκπαιδευτικούς ΤΕ16, για μισθολογική εξέλιξη

Έγγραφο 2/91189/ΔΕΠ/27-12-2016 του Γενικου Λογιστηρίου του Κράτους Σύμφωνα με τα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4440/2016

Έγγραφο 10275/Ε2/23-1-2017 (ΑΔΑ:69ΞΦ4653ΠΣ-ΞΘΨ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΖ3Ω4653ΠΣ-Η44 – Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου – … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΒΒ04653ΠΣ-Χ22 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος Στις 27 Ιανουαρίου 2017 στις σχολικές μονάδες

Έγγραφο 9989/Θ2/20-1-2017 (ΑΔΑ:ΩΛ0Σ4653ΠΣ-ΕΟΦ) του Υπουργείου Παιδείας Στην 20η Σύνοδο της … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (19-1-2017)

Πράξη 3/19-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΤ1ΟΟΞΛΔ-ΗΓΞ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου στην ξένη γλώσσα Σύμφωνα με το ΠΔ 126/2016

Εγκύκλιος 62/17-1-2017 της Σχολικής Συμβούλου Γερμανικής Γλώσσας Σύμφωνα με την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 220 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 7602/Ε2/17-1-2017 (ΑΔΑ:7ΥΨΜ4653ΠΣ-7ΒΞ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε 220 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Έγγραφο 5514/Δ2/12-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του με αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Συγκρότηση του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ.350/7/7040/Ε3/16-01-2017 (ΑΔΑ:7Η1Χ4653ΠΣ-ΙΩΥ) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ Με θητεία μέχρι 31-8-2018

Απόφαση Κ1/8310/18-1-2017 (ΑΔΑ:78Δ34653ΠΣ-5Α9) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την απόσπαση των … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών γονέων σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο Συμπλήρωση ερωτηματολογίου έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017

Στο πλαίσιο των δράσεων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, πρόκειται … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση σε σεμινάριο με θέμα: «Αναγνώριση και διαχείριση του συναισθήματος: Τεχνικές επεξεργασίας μέσα από τη δημιουργική γραφή» Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Φλώρινας, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Έγγραφο Φ10/4218/Δ2/11-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τις σχολικές εκδρομές … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

13th International Particle Physics Masterclasses 2017 Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 4290/Δ2/11-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017 Αποστολή αιτήσεων υποψηφίων μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Έγγραφο 4904/Η1/12-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Διαγωνισμός για την απονομή Βραβείου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]