Τα νέα ωρολόγια προγράμματα στην Γ΄ Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ Με ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017

τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, Αύγουστος 8, 2016 στις 10:56 μμΑπόφαση Φ2/79006/Δ4/17-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 και της αντιστοιχίας μεταξύ τους

τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, Μάιος 25, 2018 στις 09:15 μμΑπόφαση Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση–δήλωση

Εγκύκλιος Φ.151/84337/A5/25-5-2016 (ΑΔΑ:77ΟΩ4653ΠΣ-0ΨΧ) του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ 1353 Β΄/13-05-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας ενόψει των επικείμενων μεταθέσεων

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Αύγουστος 20, 2016 στις 10:18 μμΈγγραφο 84311/E2/25-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Αύγουστος 20, 2016 στις 10:21 μμΕγκύκλιος Φ.251/84341/Α5/25-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το νέο βαθμολόγιο δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1566/1985

τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, Σεπτέμβριος 16, 2016 στις 08:51 μμΈγγραφο 83451/Ε2/24-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το πρόγραμμα «ECOMOBILITY – Οικολογική Μετακίνηση 2016-2017» Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Αύγουστος 20, 2016 στις 10:27 μμΈγγραφο 77909/Δ2/16-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το 2016-2017 Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

H επιτροπή επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Απόφαση Φ. 821/64099/Η2/15-4-2016 (ΦΕΚ 248/ΥΟΔΔ/19-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε την Επιτροπή … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποχρεωτική η παρουσία Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων σε Εξεταστικά Κέντρα χωρίς υποψηφίους

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Αύγουστος 20, 2016 στις 10:31 μμΈγγραφο Φ.251/81221/Α5/19-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016 Ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης παραίτησης μέχρι την 31-08-2016 δεν θα λογισθεί συντάξιμος

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Αύγουστος 20, 2016 στις 10:34 μμΈγγραφο 80625/Ε2/19-5-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για την φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 Ισχύει από το 2015-2016

τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, Ιούνιος 1, 2016 στις 10:49 μμΠροεδρικό Διάταγμα … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ΦΕΚ η κατανομή 456 θέσεων εκπαιδευτικών προς διορισμό Επιτυχόντων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ΤΟΥ 2008

Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18-5-2016 (ΦΕΚ 1411/Β/19-5-2016) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πώς θα πληρωθούν τα Σάββατα στις φετεινές Πανελλαδικές Εξετάσεις Οδηγίες του ΓΛΚ

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Αύγουστος 20, 2016 στις 10:35 μμΈγγραφο 2/34224/ΔΕΠ/21-4-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

14ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Στη Θεσσαλονίκη από 25 έως 27 Μαΐου 2016

τελευταία ενημέρωση Σάββατο, Απρίλιος 14, 2018 στις 08:56 μμΗ Ελληνική … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που μετακινούνται στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων Εκδόθηκε η αναμενόμενη ΚΥΑ κατ' εφαρμογή του Ν. 4379/2016

τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, Μάιος 26, 2016 στις 12:31 πμΚοινή υπουργική … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Απόφαση 70831/Δ2/26-4-2016 (ΦΕΚ 1361/Β/13-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την ίδρυση … Διαβάστε περισσότερα…

κοινοποιήστε το άρθρο
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •