10ος Εθνικός Διαγωνισμός έργων eTwinning με ευρωπαϊκές συνεργασίες Η περίοδος υποβολής των έργων είναι από 19 έως και 25 Οκτωβρίου 2015

Για την αναγνώριση των καλύτερων έργων eTwinning από πλευράς ελληνικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το γοητευτικό ταξίδι του ευρήματος, από την ανασκαφή ως την προθήκη της έκθεσης Δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2015

Δελτίο τύπου (16-10-2015) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας Η Εφορεία Αρχαιοτήτων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης στα ΚΕΔΔΥ για συμπλήρωση ωραρίου Η συγκεκριμένη δαπάνη μισθοδοσίας έχει κριθεί ως μη επιλέξιμη

Έγγραφο 8402/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Έγγραφο 153927/Δ2/1-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το σύμφωνο συμβίωσης μοριοδοτείται για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Όπως ο ακριβώς ο γάμος

mail (16-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Με … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέα υποδείγματα Παρουσιολογίων αναπληρωτών για τις Πράξεις του ΕΣΠΑ και για τους αναπληρωτές ΠΔΕ

Απόφαση 8505/16-10-2015 (ΑΔΑ:75Λ24653ΠΣ-Τ3Α) του Υπουργείου Παιδείας Α π ο φ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κατανομή εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) θέσεων μονίμων κληρικών κατά το έτος 2015 Για κάλυψη αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων

Απόφαση 164573/Θ1/16-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΟΕΓ4653ΠΣ-Ω2Λ) του Υπουργείου Παιδείας Κατανέμουμε τις εκατόν εβδομήντα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 163031/Ε2/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση από … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 163033/Ε2/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α1. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση από … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ3/163085/Δ4/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των A΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ3/163092/Δ4/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου για τις μεταθέσεις 2016-2017

Έγγραφο 5048/14-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας 1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχολικές μονάδες Μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών

Έγγραφο 161901/Ε1/14-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου (14-10-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Στατιστικά στοιχεία για τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016

Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται στους εγγεγραμμένους ανά σχολείο και τάξη … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 1201 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω ΠΔΕ Ανάληψη υπηρεσίας από 15 ώς και 16-10-2015

Απόφαση 162891/Ε2/15-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΡ66465ΦΘ3-ΣΔ2) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες Πανελλήνιο συνέδριο 16-17 Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη

Κατά τις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 αναδύθηκε, αρχικά … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]