Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού -ΑΠ 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Απόφαση 5678/18-12-2013 της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: ΒΛΓΚ9-ΜΩ4 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 34 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων– Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014

ΥΑ 194914/Δ2/18-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΚ9-ΤΦΥ) Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη τριάντα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διορισμός καθηγητών της ΔΔΕ Φλώρινας στο Πανεπιστήμιο

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας συγχαίρει τους παρακάτω καθηγητές που … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΥΑ Φ1/192329/B3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/Β/16-12-2013) Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων

Έγγραφο Φ.908/ 193702/Η/17-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας με … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

ΥΑ 164226/Η/01−11−2013 (ΦΕΚ 1427/Γ/10-12-2013) ΥΑ 178703/Η/22−11−2013 (ΦΕΚ 1427/Γ/10-12-2013) ΥΑ 179015/Η/22−11−2013 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες

Εγκύκλιος 190089/Γ1/10-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωράριο Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ

Εγκύκλιος 5546/10-12-2013 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Διαβάστε την … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων Φιλολόγων και Μαθηματικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 190086/Γ6/10-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓ79-Ζ71) Πρόσληψη δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο»

Έγγραφο 187634/Γ2/6-12-2013 της Διεύθυνσης Σπουδών ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας Το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 1102 εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)– Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3»

Υπουργική απόφαση 188236/Δ2/6-12-2013, ΑΔΑ:ΒΛΓΠ9-ΝΚ3 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέα υπουργική απόφαση για τα «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΥΑ 178562/Δ1/22-11-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΓ79-ΙΘΩ, ΦΕΚ 3063/Β/2-12-2013) Έγγραφο 197335/Δ1/23-12-2013  του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 15097/5-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ0Ζ9-ΒΗ7) Αποσπούμε χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Έγγραφο Φ3/179611/Β3/25-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014

Απόφαση 186127/Δ2/4-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε την ΥΑ 1     

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 15006/4-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ089-ΧΛΧ) Διαβάστε την υπουργική απόφαση 1     

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]