Αλλαγές στις κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ αναδρομικά από 1-1-2017 Θα επιβάλλονται επί των πραγματικών αποδοχών

Εγκύκλιος Φ80020/οικ.46266/Δ15.760/28-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΨΩΣ465Θ1Ω-ΘΧΕ) του Υπουργείου Εργασίας Σχετικό 1 : Η 2/24112/ΔΕΠ/31-03-2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) κοινή εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σχετικό 2 :Η Φ80020/45578/Δ15.780/16-6-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο ΦΕΚ 137/2017, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές … Διαβάστε περισσότερα…

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση Κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 350 ευρώ, για τους δικαιούχους

| τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 6, 2017 στις 08:56 μμ |Κοινή ΥΑ Φ.151/89670/A5/26-5-2017 (ΦΕΚ 1918/Β/1-6-2017, ΑΔΑ: 6ΖΘΑ4653ΠΣ-Ν0Β) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται εφεξής τα θέματα που αφορούν στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή … Διαβάστε περισσότερα…

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών Δεν ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν. 4369/2016 και του ΠΔ 69/2016

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 16, 2016 στις 08:51 μμ |Ενημερωτικό έγγραφο (83451/Ε2/24-5-2016) σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προς τις Διευθύνσεις. Σε αυτό αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) έγινε … Διαβάστε περισσότερα…

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση–δήλωση

Εγκύκλιος Φ.151/84337/A5/25-5-2016 (ΑΔΑ:77ΟΩ4653ΠΣ-0ΨΧ) του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ 1353 Β΄/13-05-2016 δημοσιεύτηκε η με αριθμ. Φ.151/75660/Α5/11-05-2016 υπουργική απόφαση με θέμα : «Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία … Διαβάστε περισσότερα…

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που μετακινούνται στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων Εκδόθηκε η αναμενόμενη ΚΥΑ κατ' εφαρμογή του Ν. 4379/2016

| τελευταία ενημέρωση: Μάιος 26, 2016 στις 12:31 πμ |Κοινή υπουργική απόφαση Φ.151/75660/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016, ΑΔΑ:ΨΛ734653ΠΣ-ΛΧ6) των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας Καθορίζεται για το έτος 2016 κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 350 ευρώ, για τους δικαιούχους. Δικαιούχοι Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των υποψηφίων για εισαγωγή … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με τα βιβλιάρια υγείας των εκπαιδευτικών Πώς ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα για το 2016

| τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 28, 2016 στις 11:57 μμ |Μετά την κατάργηση τουΟργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), οι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ. Με την ένταξή τους στο ΙΚΑ τους αποδόθηκε αυτόματα Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ). Τον ΑΜΑ ΙΚΑ μπορούν να τον αναζητήσουν στο site του ΙΚΑ … Διαβάστε περισσότερα…

Άδεια άνευ αποδοχών και δικαίωμα περίθαλψης

| τελευταία ενημέρωση: Μάιος 1, 2017 στις 09:48 μμ |Έγγραφο 2787/11-3-2015 του ΙΚΑ Φλώρινας Η Υγειονομική Περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι συνάρτηση των κρατήσεων που διενεργούνται επί των αποδοχών τους. Βάσει της αρ. οικ. 2/7029/0094/8-2­-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 213/Β/17-2-2005) αρθ. 3 παρ. 34, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη, καταβάλουν … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων του Δημοσίου

Δελτίο τύπου (27-2-2015) της Διοίκησης του ΙΚΑ Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας περιόδου 1/3/2015-29/2/2016 και προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη προσέλευση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) στις υπηρεσίες μας επισημαίνει τα εξής: Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας … Διαβάστε περισσότερα…

Νέος Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΠΑΔ

Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ (12-2-2015) Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με την ασφάλιση μεταταχθέντων εκπαιδευτικών κλάδων Ιατρών κλπ σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών ή σε θέσεις διοικητικών

| τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 21, 2014 στις 11:06 μμ |Έγγραφο 205363/Ε2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε την αριθμ.101698/04-12-2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την ασφάλιση μεταταχθέντων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ14.01 Ιατρών, ΠΕ14.02 Οδοντιάτρων και ΠΕ14.03 Φαρμακοποιών βάσει του Ν.4172/2014 α) σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών λόγω κατοχής δεύτερου πτυχίου και β) σε προσωποπαγείς θέσεις … Διαβάστε περισσότερα…