Τροποποίηση της απόφασης «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Αφορά στην αλλαγή των προθεσμιών κατάθεσης δικαιολογητικών

| τελευταία ενημέρωση : Μάρτιος 9, 2018 ώρα 12:24 πμ |Απόφαση Φ253/30978/Α5/23-2-2018 (ΦΕΚ 752/Β/2-3-2018, ΑΔΑ:7ΤΡΟ4653ΠΣ-ΩΥ2) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (ΦΕΚ 2544 Β΄/2009) υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ως ακολούθως: Στην πρώτη περίοδο της παρ. 4 του άρθρου μόνου της παρούσας, η φράση «μέχρι 20 Φεβρουαρίου» αντικαθίσταται από … Διαβάστε περισσότερα…

Επικαιροποίηση στοιχείων των ΣΜΕΑΕ στο mySchool Μέχρι την Πέμπτη 1-2-2018

Εγκύκλιος 14200/Δ3/26-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών (ΣΣ 149084/ΓΔ4/8-9-2017 και 4424/Δ3/11/01/2017 εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ) καλούνται οι Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ, μέχρι την Πέμπτη 1-2-2018, να καταχωρήσουν και επικαιροποιήσουν τα πεδία των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των καταχωρήσεων μέχρι … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με την καταχώρηση βαθμολογίας στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Έγγραφο 13972/Δ3/26-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων περί καταχώρησης βαθμολογίας σε ΣΕΠ, ΖΔΔ και Φυσική Αγωγή στα Γυμνάσια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σας ενημερώνουμε ότι είναι σε ισχύ η με αριθμ. Πρωτ 63708/Δ3/13-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1342/Β/21-4-2017) με θέμα: «Λήξη μαθημάτων, αξιολόγηση και … Διαβάστε περισσότερα…

Τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας Επικαιροποίηση Ιανουαρίου 2018

| τελευταία ενημέρωση : Μάρτιος 4, 2018 ώρα 11:42 μμ |Επικαιροποιημένο πίνακα με τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του υπουργείου Υγείας εξέδωσε η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας (σύμφωνα με το Α4α/Γ.Π.81866/16-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας) Σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 28 του Ν 4186/2013 «Τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων … Διαβάστε περισσότερα…

Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: 6Φ674653ΠΣ-ΜΣΨ – Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: ΩΩ8Χ4653ΠΣ-Ε35 – Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Προσλήψεις 65 αναπληρωτών ΕΑΕ για Παράλληλη Στήριξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2017-2018 Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 12 έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Απόφαση 218302/Ε2/12-12-2017 (ΑΔΑ:6ΚΡ64653ΠΣ-ΠΟΦ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 65 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία … Διαβάστε περισσότερα…

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

ΑΔΑ: ΩΒΚΓ4653ΠΣ-ΞΓΝ – Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Τοποθετήσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις διαθέσεων αναπληρωτών ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: 6ΘΨΔ4653ΠΣ-Π12 – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής. ΑΔΑ: Ψ6324653ΠΣ-ΜΒ0 – Τροποποίηση τοποθέτησης και ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Pin It
[ + ]