Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2017-2018

Απόφαση 366/Ε2/2-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας Α. Διακόπτουμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017, 140898/Ε2/25-08-2017, 142219/Ε2/29-08-2017 και 165109/Ε2/04-10-2017 Υ.Α., ως ακολούθως: B1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: B2. Αποσπούμε για εξαιρετικά … Διαβάστε περισσότερα…

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό Από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 νότιου ημισφαιρίου

| τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 11, 2017 ώρα 10:31 μμ |Εγκύκλιος 215419/Η2/7-12-207 (ΑΔΑ: ΩΖΔΙ4653ΠΣ-ΚΘΞ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.821/103904/Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) Πρόσκλησης, όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στις 22-6-2017, και προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις επτά (7) εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 205043/Ε2/24-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: Διαβάστε την απόφαση

Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 173328/Ε2/16-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2017-2018 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: Η παρούσα απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί. Διαβάστε την ΥΑ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το διδακτικό έτος 2017-2018

Απόφαση 6564/12-10-2017 (ΑΔΑ: 6Ζ424653ΠΣ-3Γ8) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αίτηση προτίμησής τους, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής: Διαβάστε την απόφαση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 169805/Γ1/10-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε συμπληρωματικά μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάμιας Εκπαίδευσης Α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κατά αλφαβητική σειρά και Β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ως ακολούθως: Διαβάστε την απόφαση

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Απόφαση 6445/9-10-2017 (ΑΔΑ:Ψ4ΘΖ4653ΠΣ-ΙΙΦ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά το διδακτικό έτος 2017-2018 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Δυτικής Μακεδονίας, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018, ως εξής: Διαβάστε την απόφαση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην πρώην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΠΕΘ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 165948/Γ1/4-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανανεώνουμε την απόσπαση στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 στους παρακάτω εκπαιδευτικούς: Β. Αποσπούμε στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: Διαβάστε την ΥΑ

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2017-2018

Απόφαση 165109/Ε2/4-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Α. Διακόπτουμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τις 124526/Ε2/20-7-2017, 140898/Ε2/25-08-2017 και 142219/Ε2/29-08-2017 ΥΑ, ως ακολούθως: B1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως: B2. Αποσπούμε για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε αθλητικές ομοσπονδίες Για το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση 163042/Δ5/29-09-2017 (ΑΔΑ: 63134653ΠΣ-ΛΗΛ) των Υπουργείων Παιδείας και Αθλητισμού Αναθέτουμε καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου στους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018: Οι ανωτέρω θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής τους … Διαβάστε περισσότερα…

Pin It
[ + ]