Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-18

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 75306/Ε2/8-5-2017 εγκύκλιος αποσπάσεων. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό: Α) Από την Παρασκευή 21/7/2017 μέχρι και την Παρασκευή 28/7/2017 για την υποβολή ενστάσεων. Β) Από την … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Οι έγκυρες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 4.408. Από αυτές ικανοποιήθηκαν 1.986 (ποσοστό 45%). Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων έως και τις 19 Ιουλίου 2017

Εγκύκλιος 113013/Η2/5-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΥΦ4653ΠΣ-ΣΤΔ) του Υπουργείου Παιδείας Προκηρύσσουμε την πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ02, ΠΕ04.02 που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ως εξής: κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων – Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (για το σχ. έτος 2017-2018) κλ. ΠΕ04.02 Χημικών -Μία (1) θέση εκπαιδευτικού … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γα το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 114515/Ε2/6-7-2017 του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Β. Αποσπούμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους, και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, … Διαβάστε περισσότερα…

Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το 2017-2018

Απόφαση 111204/Κ1/3-7-2017 (ΑΔΑ:7ΖΜ94653ΠΣ-4Β3) του Υπουργείου Παιδείας Ανανεώνουμε τις αποσπάσεις, για το σχολικό έτος 2017-2018, και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ), ως εξής: Διαβάστε την ΥΑ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το 2017-2018 Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον ΔΟΑΤΑΠ και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 106674/ΓΔ1/26-6-2017 (ΑΔΑ:6Β4Η4653ΠΣ-ΜΧ6) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ – 8 θέσεις, στον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) – 2 θέσεις και … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το 2017-2018 Από 13 έως 19 Ιουνίου 2017

Έγγραφο 98778/Θ2/13-6-2017 (6ΑΙ84653ΠΣ-ΕΝ2) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΑΛΕΙ τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν: α) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας για το 2017-2018 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00

Εγκύκλιος 91568/E2/1-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπασθούν σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00 Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης … Διαβάστε περισσότερα…

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες στο εξωτερικό

Απόφαση Φ.821/85747/Η2/23-5-2017 (ΦΕΚ1888/Β/31-5-2017, ΑΔΑ: ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – Γενικά Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού (πλην των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016), τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής και τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και … Διαβάστε περισσότερα…

Αίρεται το κώλυμα απόσπασης εκπαιδευτικών σε φορείς, σε Νομικά Πρόσωπα και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας Εξαιρούνται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Ν. 4440/2016

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30-5-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» που ψηφίστηκε στις 25-5-2017 στη Βουλή : Στην παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κβ΄ ως εξής: «κβ) σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων … Διαβάστε περισσότερα…