Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 142786/Ε2/30-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκήσουν ειδικό επιστημονικό έργο: Διαβάστε την ΥΑ

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 142219/Ε2/29-8-2017) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 142215/Ε2/29-8-2017) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον ΔΟΑΤΑΠ για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις,τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΕ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ/ΣΜΕΑΕ για το έτος 2017-2018

Απόφαση 140897/Ε2/25-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Α. Αποσπούμε για το έτος 2017-2018 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε ΚΕΔΔΥ, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), ΕΕΕΕΚ και Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που θα οριστούν από … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Για το διδακτικό έτος 2017-2018

 Απόφαση 140898/Ε2/25-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών: Β1. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως: Β2. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018

Απόφαση 4862/23-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΤ4Ε4653ΠΣ-ΙΨΡ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αίτηση προτίμησής τους, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής: Διαβάστε την απόφαση

Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάσθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2017-2018: 1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά τις οργανικές τοποθετήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. 2. Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που έχουν αποσπασθεί από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. Διευκρινίζεται ότι για τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο σας και επιθυμούν να αποσπασθούν σε άλλο σχολείο εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.. Για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην πρώην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Σύμφωνα με την 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ:Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ανανεώνεται, για το σχολικό έτος 2017-2018, η απόσπαση 302 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κεντρική Υπηρεσία). Σύμφωνα με την 138781/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, αποσπώνται, για το σχολικό έτος 2017-2018, 68 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ. Συγκεκριμένα: σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε Ιερές Μητροπόλεις, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, την Ιερά Σύνοδο και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το 2017-2018

Απόφαση 136518/Ε2/11-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 114515/Ε2/6-7-2017 ΥΑ μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Διαβάστε την απόφαση