Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας,
On: January 14, 2016 12:58
IP: 81.186.103.252

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Agrotica ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, στις 28/1/2016, μετάβαση και επιστροφή οδικώς Φλώρινα-θεσ/νικη-ΔΕΘ-KOSMOS-Φλώρινα. Αριθμός μαθητών 42 και συνοδοί καθηγητές 4.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  25/01/1916
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  _ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Ζησης (01-14-16-12-58-45).pdf (547 kB)

Σχετικά

| Σχετικά |

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που υποβάλουν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και αφορούν στην πραγματοποίηση εκδρομών – μετακινήσεων των μαθητών. Οι υπεύθυνοι των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει να ανατρέχουν στο αρχείο πρόσκλησης που επισυνάπτεται σε κάθε ανάρτηση στο οποίο περιγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης.