Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου,
On: March 4, 2016 12:14
IP: 81.186.117.61


Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 4, 2016 11:49
IP: 194.63.209.154

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα πλαίσια Προγράμματος Αγωγής Υγείας στα Ιωάννινα από Πέμπτη 31/03/2016 μέχρι Παρασκευή 01/04/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  11/03/2013
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  2ήμερη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31-03 ΕΩΣ 01-04-2016 (03-04-16-11-49-20).pdf (402 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 4, 2016 10:54
IP: 194.63.209.154

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τριήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος στο Μεσολόγγι από Πέμπτη 14/04/2016 μέχρι Σάββατο 16/04/2016
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  11/03/2013
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  3ήμερη ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 14-04 ΕΩΣ 16-04-2016 (03-04-16-10-54-41).pdf (402 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας,
On: March 3, 2016 11:32
IP: 81.186.169.32

 • Σχολική μονάδα:
  1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη στην ΔΙΑΔΥΜΑ και ΤΕΙ Κοζάνης στις 11/03/2016.
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις 2μμ
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  07/03/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  _ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Κοζανη (03-03-16-11-32-50).pdf (90 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: March 1, 2016 10:17
IP: 81.186.159.128

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, στις 7,8,9 και 10 Απριλίου 2016.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  04/03/2016
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Αθήνα 2016 (03-01-16-10-17-06).pdf (475 kB)