Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Μελίτης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Μελίτης,
On: March 2, 2018 18:24
IP: 2.85.105.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Μελίτης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  3 ήμερη ή 4 ήμερη – Αθήνα ή και Ναύπλιο – από 21 ή 20 μέχρι 23/04/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  GYMNASIO MELITHS POLYHMERH EKDROMH ATHENS 20-04-2018 (03-02-18-06-24-43).pdf (125 kB)