Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Μελίτης

Submitted by: Γυμνάσιο Μελίτης,
On: Feb 10, 2020 @ 2:11 PM
IP: 94.69.28.33

  • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Μελίτης
  • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκδρομή Ναύπλιο – Αθήνα από 04-04-2020 έως 07-04-2020
  • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 13/02/2020
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
  • Αρχείο πρόσκλησης: εκδρομής Αθήνα -Ναύπλιο (02-10-20-02-11-40).pdf (365 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

Submitted by: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου,
On: Feb 4, 2020 @ 11:48 AM
IP: 194.63.209.138