Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 14, 2019 12:05
IP: 81.186.63.241

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 09 Απριλίου 2019
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (03-14-19-12-05-08).pdf (144 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: March 13, 2019 13:22
IP: 2.85.108.201

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Eπί το ορθόν.
  Πρόσκληση Εκδήλωσης εδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή στη Μυτιλήνη-Καβάλα απο 17/4/2019 απόγευμα -21/4/2019.Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 29.Αριθμός εκπαιδευτικών 3.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/3/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  teliki Προκήρυξη-Εκδρομής ΜΥΤΗΛΗΝΗ (03-13-19-01-22-32).pdf (955 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: March 13, 2019 12:59
IP: 2.85.108.201

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Πρόσκληση Εκδήλωση εδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή στη Μυτιλήνη-Καβάλα απο 17/4/2019 απόγευμα -21/4/2019.Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 29.Αριθμός εκπαιδευτικών 3.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/3/1019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  -Εκδρομής (03-13-19-12-59-47).pdf (956 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 12, 2019 11:52
IP: 194.63.209.154

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο από 11/04/2019 έως 14/04/2019.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  18/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  4ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΑΥΠΛΙΟ 11-04 ΕΩΣ 14-04-2019 (03-12-19-11-52-40).pdf (114 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: March 12, 2019 09:59
IP: 194.63.209.154

 • Σχολική μονάδα:
  1ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τριήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα από 11/04 έως 13/04/2019.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  19/03/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  3ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 11-04 ΕΩΣ 13-04-2019 (03-12-19-09-59-51).pdf (111 kB)