Υποβολή πρόσκλησης από: Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: , Ενιαία Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας
On: Feb 17, 2020 @ 11:27 AM
IP: 194.63.209.170

 • Σχολική μονάδα: Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών (4gaia). Μαυροδένδρι Κοζάνης, Παρασκευή, 28/02/2020
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 18/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: Επίσκεψης Μαυροδένδρι Κοζάνης 28-02-2020 (02-17-20-11-27-52).pdf (157 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Παπαγιάννη

Submitted by: Γυμνάσιο Παπαγιάννη,
On: Feb 14, 2020 @ 12:36 PM
IP: 194.63.209.206

 • Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Παπαγιάννη
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στον Ν. Έβρου
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 21/02/2019
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: Εκδρομής Εβρο 1 (02-14-20-12-36-40).pdf (357 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Submitted by: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: Feb 14, 2020 @ 11:28 AM
IP: 81.186.59.131

 • Σχολική μονάδα: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος): Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 28/02/2020
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: 21/02/2020
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης: HΡYΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ_signed (02-14-20-11-28-47).pdf (209 kB)

Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

Submitted by: Γυμνάσιο Αμμοχωρίου,
On: Feb 13, 2020 @ 1:24 PM
IP: 194.63.209.138


Υποβολή πρόσκλησης από: 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας

Submitted by: 2ο ΓΕΛ Φλώρινας,
On: Feb 13, 2020 @ 11:03 AM
IP: 194.63.209.146