Υποβολή πρόσκλησης

Για να εμφανιστεί η φόρμα υποβολής της πρόσκλησης θα πρέπει να έχετε κάνει εισαγωγή στο σύστημα δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.

Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται με ευθύνη του Δ/ντή της σχολικής μονάδας.
Δηλώστε στη φόρμα τα εξής:
1. Την σχολική σας μονάδα. (Επιλέξτε από την λίστα)
2. Γράψτε μια σύντομη περιγραφή της εκδρομής μετακίνησης. (Είδος εκδρομής, χρόνος και χρονική διάρκεια, τόπος πραγματοποίησης). Μην χρησιμοποιείται μόνον κεφαλαία γράμματα.
3. Δηλώστε την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. (Η ημερομηνία πρέπει να είναι της μορφής ηη/μμ/εεεε – π.χ. 02/02/2012)
4. Δηλώστε την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. (δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο – όταν δεν δηλώνεται θα εννοείται η ώρα λήξης μαθημάτων της σχολικής μονάδας)
5. Επιλέξτε το επίσημο έγγραφο πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έχετε συντάξει από τον υπολογιστή σας. (πρέπει να είναι σε μορφή pdf*)
6. Πατήστε υποβολή.


  • Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να διορθώσετε την πρόσκλησή σας θα πρέπει να συντάξετε ορθή επανάληψή της και να προχωρήσετε σε νέα ανάρτηση. Στην περίπτωση αυτή θα σημειώσετε στο πεδίο της σύντομης περιγραφής με κεφαλαία γράμματα: (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
  • Εάν δεν διαθέτετε εφαρμογή δημιουργίας pdf εγγράφων μπορείτε να κατεβάσετε το PDFcreator
  • Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την online εφαρμογή για μετατροπή εγγράφων word σε pdf
  • Για το όνομα του εγγράφου πρόσκλησης παρακαλούμε χρησιμοποιήστε  latinikous χαρακτήρες – πεζούς ή κεφαλαίους.
    π.χ.  ή GYMNASIO AMYNTAIOU EKDROMI THESSALONIKI.pdf ή gymnasio amyntaiou ekdromi thessaloniki.pdf

  • Πληροφορίες για τo πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών – μετακινήσεων μαθητών: 2385054575 (Κασκαμανίδου Κική)
  • Πληροφορίες για την εφαρμογή ανάρτησης προσκλήσεων εκδρομών – μετακινήσεων μαθητών: Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών2385054570

H 'Υποβολή πρόσκλησης' είναι προσβάσιμη μόνο από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας μέσω κωδικών πρόσβασης.

Οι προσφορές, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), κατατίθενται κλειστές στο σχολείο.

Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί προσφορά μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται με νέα καταληκτική ημερομηνία, εφόσον υπάρχει χρόνος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και το σχολείο απευθύνεται σε συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο, αφού ενημερωθεί η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικό πρακτικό.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτώνται αποκλειστικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της Y.A. Αριθ. Πρωτ.: 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 456/13-02-2020) για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές - μετακινήσεις, με διανυκτέρευση. Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ίδιας Υ.Α., εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου και δεν αναρτά στην εφαρμογή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.