Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Βεύης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Βεύης,
On: April 27, 2018 16:16
IP: 46.12.96.184

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Βεύης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διήμερη κπαιδευτική επίσκεψη στα Γιάννενα στις 9-10 Μαίου 2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  03/05/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Γιάννενα (04-27-18-04-16-29).pdf (138 kB)