Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: April 11, 2018 10:15
IP: 94.66.222.208

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Τετραήμερη εκπαιδευτική μετακίνηση στη Λευκωσία της Κύπρου, από 9 έως 12 Μαίου 2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  16/04/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΛΕΥΚΩΣΙΑ PDF (04-11-18-10-15-52).pdf (232 kB)