Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Μελίτης

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Μελίτης,
On: March 24, 2018 09:28
IP: 2.85.105.142

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Μελίτης
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 4 ΜΑΪΟΥ 2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  29/03/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  11:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  GYMNASIO MELITHS EKDROMH THESSALONIKH 04-05-2018 (03-24-18-09-28-52).pdf (156 kB)