Υποβολή πρόσκλησης από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Αναρτήθηκε από: 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας,
On: February 15, 2018 12:36
IP: 94.66.222.183

 • Σχολική μονάδα:
  3ο Γυμνάσιο Φλώρινας
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα με προσκληση της Βουλής των Ελλήνων, από 27/03/2018 έως 29/03/2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΘΗΝΑ 2018 (02-15-18-12-36-16).pdf (100 kB)