Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Κλεινών

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Κλεινών,
On: January 31, 2018 10:01
IP: 94.66.222.99

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Κλεινών
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ [ανακοινοποίηση στο ορθό με αλλαγή της κατηγορίας του Ξενοδοχείου] Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ επιθυμεί να πραγματοποιήσει εκδρομή στην Κέρκυρα για 04 ημέρες και 03 διανυκτερεύσεις, συγκεκριμένα από τις 16/03/2018 έως και 19/03/2018.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  7/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  diab_kerkyra_new (01-31-18-10-01-15).pdf (240 kB)