Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού,
On: January 25, 2018 12:34
IP: 81.186.144.39

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα, 13,14,15,16,17και 18 Μαρτίου 2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  01/02/2018
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  Gymnasio l.t. laimoy, ekdromi Kerkyra (01-25-18-12-34-29).pdf (337 kB)