Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: December 21, 2017 12:03
IP: 94.69.40.51

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής στην Κρήτη.
  Πραγματοποίηση 5 ημερης εκδρομής στην Κρήτη απο 1/2/2018-5/2/2018 στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων και Αγωγής Υγείας.Αριθμός μσθητών 56 και συνοδοί καθηγητές 4.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  28/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής στην ΚΡΗΤΗ (12-21-17-12-03-43).pdf (276 kB)