Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Αμυνταίου,
On: December 20, 2017 13:14
IP: 94.69.40.51

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, στην Κρήτη στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων από 3/02/2018 μέχρι και 7/02/2018, ως εξής:
  1. Προορισμός Χανιά- Ηράκλειο.
  2. Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν 57 (35 αγόρια, 22 κορίτσια). Αριθμός συνοδών καθηγητών 4.
  3. Μετάβαση και επιστροφή αεροπορικώς: «Αμύνταιο – αεροδρόμιο Μακεδονίας οδικώς και αεροδρόμιο Μακεδονίας-Κρήτη αεροπορικώς (δύο διανυκτερεύσεις στα Χανιά και δύο Ηράκλειο)- επιστροφή με τον ίδιο τρόπο στο Αμύνταιο» . Διάθεση λεωφορείου στην Κρήτη το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής για οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς περιορισμό στην ώρα και τα χιλιόμετρα (για μετακινήσεις σε χώρους μουσείων, εκδηλώσεων, θεαμάτων, εκθέσεων , και αναψυχής ).
  4. Κατηγορία καταλύματος τουλάχιστον 4 αστέρων στην Κρήτη.
  5. Οι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο θα γίνουν σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές.
  6. Ξεναγός
  Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο από τις 21/12/2017 έως τις 22/12/2017 και ώρες 9:00 -12:00 και από τις 27/12/2017 έως τις 28/12/2017 ( λόγω εορτών από τις 10:00 έως τις 12:00) στη διεύθυνση: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28ου Σ.Π. 15 Τ.Κ. 53200. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη στις 28/12/2017 στις 12:30 από την αρμόδια επιτροπή.
  Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται:
  α) Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλμαν πολυτελείας, έμπειρoς οδηγός κλπ).
  β) Η κατηγορία καταλύματος και τι προσφέρει ( τιμή με πρωινό, τιμή με δείπνο, κλπ).
  γ) Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις –ξεναγός , συνοδός κλπ).
  δ) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  ε) Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας (Υποχρεωτική).
  στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  ζ) Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, στην οποία θα περιέχονται ΦΠΑ και παντός είδους φόροι ( διόδια , checkup , κτλ), ώστε η προσφορά να είναι συγκρίσιμη.
  η) Επιβάρυνση ανά μαθητή.
  Η Δ/ντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου
  Φωτιάδου Χριστίνα
  Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο με κλειστό φάκελο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή.
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  28/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:30
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  εκδρομής στην ΚΡΗΤΗ proxeiro (12-20-17-01-14-43).pdf (275 kB)