Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: December 15, 2017 09:11
IP: 2.85.246.161

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Πενθήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στην Κρήτη από 15-3-2018 έως 19-3-2018
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  21/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  10:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ νεο (12-15-17-09-11-58).pdf (271 kB)