Υποβολή πρόσκλησης από: Γυμνάσιο Λεχόβου

Αναρτήθηκε από: Γυμνάσιο Λεχόβου,
On: November 15, 2017 11:19
IP: 81.186.135.15

 • Σχολική μονάδα:
  Γυμνάσιο Λεχόβου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Διδακτική επίσκεψη
  Λέχοβο – ΑΗΣ Αμυνταίου – Αμύνταιο – Λέχοβο
  12-12-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  06/12/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12-12-2017 (11-15-17-11-19-33).pdf (436 kB)