Υποβολή πρόσκλησης από: Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Αναρτήθηκε από: ΓΕΛ Αμυνταίου,
On: November 7, 2017 11:17
IP: 94.67.132.78

 • Σχολική μονάδα:
  Γενικό Λύκειο Αμυνταίου
 • Σύντομη περιγραφή εκδρομής – μετακίνησης (είδος – τόπος – χρόνος):
  Οδική εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νυμφαίο στις 14-11-2017
 • Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:
  09/11/2017
 • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:
  12:00
 • Αρχείο πρόσκλησης:
  για Αρκτούρο (11-07-17-11-17-26).pdf (305 kB)